Drijvend zonnepark Sellingen feestelijk geopend 

Op maandag 1 november, de Dag van het Klimaatakkoord, is het drijvende zonnepark op de voormalige zandwinplas nabij Sellingen op feestelijke manier geopend met de aansluiting van de symbolische stekker. Hierbij waren de gemeente Westerwolde, Kremer Zand en Grind (eigenaar van de voormalige zandwinningslocatie) en GroenLeven aanwezig, evenals Nienke Homan, gedeputeerde van de provincie Groningen. Werner Schouten, voormalig voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging begeleidde als dagvoorzitter het vraaggesprek en de opening. 

Het drijvende zonnepark is het tiende drijvende zonnepark dat GroenLeven realiseerde en is onderdeel van een multifunctionele gebiedsontwikkeling: door (actieve of voormalige) zandwinplassen te combineren met zonnepanelen wordt de inzet van andere bruikbare oppervlakte voor duurzame energie vermeden. 

Volgens Nienke Homan is de komst van het drijvende zonnepark een belangrijke duurzame impuls voor de provincie: “We gebruiken allemaal veel energie. Om die energie duurzaam te produceren, hebben we ruimte en creatieve oplossingen nodig. Dit drijvende zonnepark is een mooi voorbeeld van dubbel ruimtegebruik. Zo komen we er wel!” 

Voor de gemeente Westerwolde is de komst van het zonnepark een belangrijke bijdrage aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen. Wethouder Van de Goot: “GroenLeven draagt de komende 15 jaar financieel bij aan het gebiedsfonds Sellingerbeetse en het gemeentebrede duurzaamheidsfonds. Op deze manier kan de directe omgeving van het zonnepark profiteren van de opbrengsten. En kunnen we met het gemeentebredefonds duurzaamheidsinitiatieven in de gemeente stimuleren” 

Grote bijdrage aan de energietransitie 
Met ruim 76.000 drijvende zonnepanelen zal het zonnepark genoeg groene stroom opwekken voor ruim 12.000 huishoudens en levert een grote bijdrage aan de energietransitie en het Klimaatakkoord. Het is dan ook bijzonder dat dit zonnepark symbolisch op de Dag van het Klimaatakkoord, 1 november, geopend is. 

De komst van het zonnepark geeft ook een grote boost aan de duurzame doelstellingen van Kremer Zand en Grind, eigenaar van de zandwinplas. Chris Kremer, Kremer Zand en Grind: “Als Kremer Zand en Grind proberen we met de groene stroom van dit park ook zoveel mogelijk voordelen voor de omgeving te realiseren en de impact van dit plan op de omgeving zo minimaal mogelijk te houden, maar wel met een maximaal voordeel voor iedereen. 

Onze duurzame energie levert een aantal voordelen op; het levert een grote hoeveelheid duurzame elektriciteit en het is ons streven om uiteindelijk het gasverbruik voor het drogen van zand naar 0 te reduceren. Zo willen we ons samen met de omgeving klaar maken voor de toekomst.” De drijvende zonneparken van GroenLeven bevatten glas-glas panelen, die bevestigd zijn op een stabiele open constructie. Met aanvullende lichtstraten wordt er tevens extra vrij baan geboden aan licht en lucht. Zo wordt er ook bij dit drijvende zonnepark optimaal rekening gehouden met de ecologie en biodiversiteit van het water en de oevers. Voor dit drijvende zonnepark zijn nog extra voorzieningen getroffen, zoals het aanleggen van een groenwal en een oeverzwaluwwand. Verder zullen de vogelbewegingen als onderdeel van de ontheffing op de Wet Natuurbescherming de komende 4 jaar gemonitord worden door Royal Haskoning DHV in samenwerking met lokale vogeltellers.

Fonds
Bij de komst van een zonnepark is het belangrijk dat mens, maatschappij en natuur in de regio kunnen meeprofiteren van de duurzame impuls in de regio. Daarom draagt GroenLeven de komende 15 jaar financieel bij aan het duurzaamheidsfonds en het gebiedsfonds van de gemeente Westerwolde, waarmee de regio nog verder verduurzaamd kan worden. Ook aan het recreatiegedeelte van de plas is gedacht. Zo is er vanuit GroenLeven een speelschip geïnstalleerd op het recreatiestrand aan de zuidzijde van de plas. Aan de noordzijde van de plas, waar het zonnepark wel te zien is, heeft GroenLeven een uitkijkplatform gebouwd in het verlengde van het wandelpad, zodat bezoekers vanaf daar een plaats hebben om naar het zonnepark te kijken of naar het open water aan de andere zijde van het uitkijkpunt.