Advies commissie m.e.r.

De Commissie m.e.r., heeft aan de hand van het milieueffectrapport, een advies neergelegd bij de Provincie Groningen en de gemeente Westerwolde. Daarin geeft de commissie aan dat er aanvullend onderzoek moet worden gedaan ten aanzien van de milieueffecten op het wingebied. Kremer Zand en Grind gaat daarmee aan de slag. 

Tijdpad

De aanvullende vraag van de commissie heeft gevolgen voor het tijdpad van de vergunningen aanvraag. Hoe het tijdpad er precies uit gaat zien, is nu nog onbekend. Het is nu aan de provincie Groningen en de gemeente Westerwolde om straks het advies van de Commissie m.e.r. en de gevraagde aanvulling van Kremer Zand en Grind te wegen om tot een definitief besluit te komen ten aanzien van de vergunningen aanvraag.