Zienswijzeperiode: 31 mei – 11 juli 2023

Met ingang van 31 mei as. tot en met 11 juli liggen de ontwerp-beschikking en de bijbehorende stukken voor de ontgrondingsvergunning ter inzage in het gemeentehuis van Westerwolde en het provinciehuis van Groningen. De stukken zijn ook in te zien op www.officielebekendmakingen.nl. Meer informatie ook te vinden op de website van de provincie Groningen: www.provinciegroningen.nl