Het nieuwe natuurgebied

De ontginningsstructuren vormen de ruimtelijke basis van de omgeving en komen tot uitdrukking in de lanen, kamers, bossen en kleinschalige besloten openheid. Beleid en uitvoering zetten verschillende middelen in om deze kwaliteiten uit te lichten, te behouden en te versterken. Daardoor kunnen de gebruikers van dit landschap het in zijn volledige potentieel beleven.

De opgave van het gebied:

• Voortborduren op de aanwezige ontginningsstructuren.
• Het beschouwen van twee kamers; kleinschalige onregelmatige kamers en grootschalige weidse kamers.
• Aangrijpen op kansen tot versterking natuurwaarden.
• Het bestaande beleid van de verschillende overheden toepassen op de betreffende locatie.
• Aansluiten op de bewonerswensen.