Speciale krant WODNW

Speciaal voor deze komende zienswijzeperiode, heeft Kremer Zand en Grind een krant ontwikkeld.

Deze krant geeft een toelichting op diverse onderwerpen die terugkomen in de stukken welke nu ter inzage liggen voor de uitbreiding van de Noordplas. U leest over het Milieueffectrapport (MER) en de effecten ervan voor het gebied, de fasering van het hele plan, de natuurontwikkeling en het interview met LAOS landschapsarchitecten.