Zienswijze periode: 21 sept – 1 nov 2022

Van 21 september tot en met 1 november kunt u de stukken inzien welke benodigd zijn voor de uitbreiding van de zandwinplas te Sellingerbeetse. De stukken hebben betrekking op het uitgevoerde milieu effect rapport, de aanvraag voor een ontgrondingsvergunning die nodig is en u kunt ook het ontwerpbestemmingsplan van de gemeente Westerwolde nalezen. Mocht u vervolgens opmerkingen hebben over deze plannen of vragen, dan kunt u uw ‘zienswijze’ aangeven via de provincie Groningen of de gemeente Westerwolde.

Via onderstaande link kunt u de informatie lezen over:

 -Milieu Effect Rapport

-Aanvraag Ontgrondingsvergunning

-Ontwerp bestemmingsplan Westerwolde